Privacy policy

Boval BV is een groothandel in elektrisch materiaal.
Boval BV, Beselarestraat 66a, 8940 Wervik, tel 056/ 56 08 50, fax 056/ 55 94 65,  electro@boval.be ,ondernemingsnummer BE0448.903.132, hecht veel belang aan uw privacy. Hier kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken en bewaren.
We verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform alle wettelijke bepalingen.

Gebruik van onze diensten en communicatie:
We verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden:
om onze diensten te kunnen uitvoeren en deze te kunnen optimaliseren, voor direct marketing (met als doel u aangepaste producten en diensten aan te bieden), voor nieuwsbrieven, prijslijsten, om promoties van derden te bezorgen aan de opgegeven (dus na uw toestemming) of verworven persoonsgegevens en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
We houden ook bij in welke andere diensten u interesse hebt getoond. Deze informatie gebruiken we om onze diensten actueel te houden en om u relevante informatie te geven over onze diensten.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens:
Wanneer u klant wordt.
Wanneer u zich registreert om onze onlinediensten te gebruiken (bij de start en bij elke verdere aanmelding).
Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven.
Wanneer u zelf contact met ons opneemt via een kanaal dat wij ter beschikking stellen.
Wanneer u gefilmd wordt door onze bewakingscamera's in en rond onze kantoren/gebouwen. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer kunnen worden te voorkomen (wij signaleren de aanwezigheid van camera's met pictogrammen).

Telkens het vereist is, zorgen wij ervoor dat wij uw toestemming bekomen.

Cookies:
We gebruiken cookies, Google Analytics (deze gegevens zijn anoniem) en andere tools om informatie te verzamelen over het gebruik van onze middelen. Zo kunnen we onze content verbeteren en de presentatie van onze middelen aanpassen aan uw interesses.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens:
Rechtstreekse, inkomende en uitgaande mails worden op de mailserver van Boval BV bewaard.
Marketingmails worden met Mailchimp verstuurd. Van zodra u zich abonneert, worden uw gegevens automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
De gegevens die u nalaat via de formulieren, mail, bestellingen, offertes in de webshop/website en hun back-up worden opgeslagen op de servers van Boval BV en van de ontwikkelaar van de webshop/website (DigitalMind BV – Web Application Development- Koestraat 12 – 8970 Poperinge).
Betalingen via onze webshop/website met uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij de opgegeven betaaldiensten.
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden met naam, bedrijf en mailadres. 

Bescherming van uw gegevens:
Boval BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin de persoonsgegevens zich bevinden, te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, onrechtmatig gebruik.
Met de vermelde partijen (verwerkers) hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (aan andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.
Bij het plaatsen van bestellingen is onze internetverbinding beveiligd met SSL.

Duur van de opslag:
De gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren (minimum 7 jaar). 
De gegevens (mailadres, naam, voornaam, adres, telefoonnummer) nodig voor marketingmails worden voor onbepaalde tijd in Mailchimp bewaard. U kunt zich steeds uitschrijven via de link onderaan de marketingmails of door een mail te sturen naar pascal@boval.be.
Mailverkeer op de mailserver van Boval BV wordt gedurende 7 jaar bewaard.
De anonieme gegevens verzameld door Google Analytics worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering:
U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren. In een aantal wel omschreven gevallen maakt de wet het mogelijk om de gegevens te doen verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.

Uw gegevens omtrent marketingmails kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail of via het contactformulier op de webshop/website of via mail naar pascal@boval.be.

Gegevensbeschermingsautoriteit:
U hebt het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:
www.privacycommission.be
T +32(0)2 274 48 00   F +32(0)2 274 48 34
commission@privacycommission.be

Wijzigingen in onze privacyverklaring:
Het is mogelijk dat ons privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of
aangepast wordt, bv. indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom
raden we u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen en opmerkingen:
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van Boval BV, kunt u contact nemen via ons contactformulier van onze webshop/website, of door contact met ons op te nemen via pascal@boval.be of telefonisch +32 (0) 56 560 850.

Recentste update: 24 februari 2022